Míchačka proteinu

Obecný popis míchačky proteinů

Míchačka proteinů je míchací zařízení , míchací stroj o objemu zejména 50 nebo 100 litrů . Je určený pro míchání malého množství směsí proteinů a jiných sypkých a práškových směsí.

Princip míchačky proteinů

Míchačka proteinů funguje na planetovém principu míchání, kdy se šnekové míchadlo míchacího zařízení otáčí kolem vlastní osy a vynáší sypký materiál ze spodní části kuželové nádoby směrem nahoru. Rameno Míchačky proteinů na kterém je šnekové míchadlo uchyceno se otáčí kolem středové osy kuželové nádoby a tím dochází k promíchávání sypké směsi v celém objemu kuželové nádoby.

Použití Míchačky proteinů v dalších odvětvích průmyslu

Míchačka proteinů (celá typová řada 50 – 3000 litrů) se používá při výrobě:

 • sušených instantních polotovarů, nápojů, polévek,pudinků a pod.
 • míchání odrůd kávy,směsí pro výrobu kávových výrobků, kapučín a pod.
 • míchání sypkých surovin pro výrobu pekařských a cukrářských směsí
 • míchání sypkých surovin pro výrobu čajů, koření, travních semen
 • míchání sypkých směsí a polotovarů pro chemickou a farmaceutickou výrobu
 • míchání sypkých surovin pro výrobu doplňkové výživy
 • míchání krmných směsí pro hospodářská zvířata
 • míchání sypkých sklářských a keramických surovin
 • míchání plastikářských granulí, drtě a barviv
 • míchání surovin pro výrobu omítkových směsí a stěrek
 • míchání pracích prášků, solí a pod.

Přesnost a doba míchání Míchačky proteinů

Základní parametry: Míchačka proteinů

Obecná zamíchatelnost, přesnost míchání 1:100 000 (1g důkladně ve 100 kg za 900 sekund)

Čistá doba míchání jedné šarže se pohybuje podle počtu surovin od 5 do 25 minut

Míchačka proteinů je míchací zařízení , které je možno použít i pro míchání lehce viskózní pastovité směsi , která se skládá například z vody a sypkých surovin. Takto upravené míchací zařízení se používá například pro výrobu tmelů barev a stěrek, pracích prášků a pod. Dále je možné upravit míchací zařízení injektáží tryskou, která injektuje určité množství kapaliny do míchané sypké směsi. Pokud kuželovou nádobu míchacího zařízení upravíme na dvojitou stěnu čili duplikát, můžeme pomocí média ohřívat stěny nádoby míchacího zařízení a tím i míchanou směs.

Výhoda míchací ho zařízení – Míchačka proteinů

Výhodou tohoto typu míchacího zařízení, je kromě přesnosti / kvality míchání možnost, míchat i méně než 1/3 celkového pracovního objemu kuželové nádoby, za udržení stejné kvality / zamíchatelnosti směsi jako při plném objemu. Což u horizontálních typů míchacích zařízení lze dosáhnout jen málokdy.

Výrobní řada Míchačky proteinů v litrech pracovního objemu:

50 , 100, 200, 300, 600, 1000, 1500, 3000 litrů užitného objemu / 1 vsádka

5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg